Bevægelsespolitikken
Stubbæk Børnehus’s bevægelsespolitik

 Vision:

Vi vil være et børnehus hvor voksne skaber grobund for bevægelse, gerne hvor pulsen
kommer op.

Værdigrundlag:

Bevægelse/leg
  
Udvikling
  
Fællesskab
    

Formål:

- at skabe glæde
- at skabe begejstring
- at skabe trivsel og sunde børn
- at højne spontanitet
- at skabe energi


Succeskriterier:

- at børnene viser glæde ved at bevæge sig
- at vi, voksne, bliver bedre rollemodeller
- at børn og voksne bliver mere aktive

Indsatser:

- aktive voksne
- vi skaber mere aktive samlinger
- vi vil være mere aktive i løbet af dagen, f.eks.: i samlinger, på legepladsen, turdage
- vi vil tænke mere aktivitet ind i de forskellige aktiviteter og arrangementer vi laver


Stubbæk Børnehus, Stubbæk Skolegade 8, 6200 Aabenraa, tlf. 73768736, E-mail: gvu(at)aabenraa.dk