Forældrebestyrelses formål


Dagtilbudsloven.

Forældre med børn i en kommunal eller en selvejende daginstitution eller kommunal dagpleje skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Medarbejderne af dagtilbud skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen:
• Skal fastsætte principper for daginstitutionens arbejde .
• Skal medvirke i indstilling og ansættelse af leder.
• Har indstillingsret ved ansættelse af personale.

Kommunalbestyrelsen:
• Har det overordnede ansvar – og beslutter institutionens - og ledelsestruktur.
• Udarbejder mål og rammer
• Godkender virksomhedsaftaler
• Skal føre tilsyn.

Daginstitutionens leder:
• Har den pædagogiske og administrative ledelse
• Ansvar for at udarbejde en virksomhedsaftale.

Stubbæk Børnehus, Stubbæk Skolegade 8, 6200 Aabenraa, tlf. 73768736, E-mail: gvu(at)aabenraa.dk