Samarbejdspartnere

kommunale forvaltninger -  politikere -  andre institutioner i kommunen - talepædagog -psykolog -  ergoterapeut  - skole  - dagplejen -tandpleje -  bestyrelse - forældre - teammøde - sundhedsplejerske -  børnelæge - Skolen for social og sundhedsuddannelse  - børnefysioterapeut

Tandplejen kommer også ca. 2 gange årligt.

Vi får besøg af 2 dagplejemødre med deres børn første tirsdag hver måned. 
Vi får af og til besøg af private dagpasser.
 
I perioder går der børn med særlige behov i børnehuset. Disse børn har sommetider tilknyttet en resourcepædagog.

Vi modtager i perioder erhvervspraktikanter – personer med løntilskud m.m.

Vi har også pædagogstuderende og PA elever i perioder af 3 - 6 måneders varighed

Stubbæk Børnehus, Stubbæk Skolegade 8, 6200 Aabenraa, tlf. 73768736, E-mail: gvu(at)aabenraa.dk