Om os
At gå i vuggestue/børnehave indebærer, at man indgår i et socialt fællesskab.
Samværet med andre børn og voksne er meget vigtigt for det enkelte barn og dets udvikling.
Samværet med andre indeholder glæde, sjov, konflikter, med- og modspil, vrede og problemer – altså alt det, som er en del af livet – og som gør os til hele mennesker.

I Stubbæk Børnehus står den sociale udvikling højt på dagsordenen.
Vi ønsker at se både det enkelte barn og dets særlige behov – og at se børnegruppen som et samlet hele.
Vi mener, at det er vigtigt at have overskud til at drage omsorg og tage ansvar for både sig selv og andre i et fællesskab.
For at have dette overskud, er det nødvendigt, at man har et højt selvværd – at man tror på sig selv og sine evner, at man føler sig værdifuld – og at man er i stand til at sætte sig i andre menneskers sted.
Vi forsøger at opbygge børnenes selvværd f.eks. gennem at stille alderssvarende krav – og at lære børnene at forholde sig konstruktivt til opgaver og problemer. I Stubbæk Børnehus bruger vi ofte sætningen : ”Hvad vil du gøre ved det ?”
Det giver børnene en værdifuld succesoplevelse, når de selv kan finde et løsningsforslag til en opgave – og herefter løse opgaven.
Vi tror, at børnenes selvværd vokser – at de føler sig dygtige og anerkendte – i takt med at de er i stand til at honorere stigende krav.

For at fungere godt i et socialt fællesskab er det vigtigt, at børnene kan sætte sig i andre menneskers sted. Børnene skal selvfølgelig have opfyldt deres egne behov – og samtidig have en forståelse for, at de i vores fællesskab ikke altid selv kan være i centrum
I Stubbæk Børnehus arbejder vi meget med begrebet ”at være en god kammerat”.
Dette indebærer, at man tager hensyn til andre, at man er opmærksom på sine kammeraters behov, at man er hjælpsom, at man yder noget ekstra (som måske ikke umiddelbart er til gavn for en selv – men som er godt for et andet menneske eller os alle).
Vi vil gerne formidle en følelse af, at vi alle har det rarere sammen, når vi er søde ved hinanden – og at vi alle er noget værd, selv om vi ikke alle er lige dygtige og hurtige til tingene.

Samtidig arbejder vi også meget med, at børnene er i stand til at udtrykke deres ønsker og behov – både i forhold til den sproglige udvikling og som en del af personlighedsudviklingen.
Det er vigtigt, at børnene bruger og udvikler deres sprog, da det netop er gennem sproget, vi kan give udtryk for vores følelser, behov og ønsker.
Det er også en god ballast at have udviklet en handlekraft, som gør en i stand til at gøre noget aktivt ved sin egen situation – dvs. at handle frem for at afvente hvad andre vil gøre for en.

Vi arbejder med sundhed og motion, vi ønsker i børnehuset at gøre en forskel, derfor vil vi gøre en indsats for, at vores børn får brugt kroppen fysisk i hverdagen og oplever glæde/velvære ved at røre sig. Vi laver jævnligt mad i børnehaven og vil endnu mere fokusere på sund kost til maddage og børnene vil være med til at lave maden fra bunden, så de får kendskab og viden om tilberedning af maden.
Vi forsøger at have et højt informationsniveau i forhold til børnenes viden om vores dagligdag – f.eks. ved at fortælle om kommende begivenheder, om sedler der skal med hjem osv.
Vi mener at ved at orientere børnene mest muligt, gør vi dem til aktive medspillere i deres børnehaveliv.

Det er vigtigt for os, at Stubbæk Børnehus er et godt sted at være børnene – og  vi voksne (personale og forældre) kan få et godt samarbejde om jeres børn.
Det kan nok ikke undgås, at der vil opstå meningsforskelle, spørgsmål til børnehavens handlemåde og undren over forskellige ting i de år, jeres børn går hos os.
Dette er ganske naturligt – og I er meget velkomne til at drøfte tingene med os.
I er også velkomne til at deltage i jeres barns hverdag i børnehuset.
Stubbæk Børnehus, Stubbæk Skolegade 8, 6200 Aabenraa, tlf. 73768736, E-mail: gvu(at)aabenraa.dk