Dagligdagen

Dagligdagen i Vuggestuen

Vi starter stille og rolig.

ca. kl 9 spiser vi lidt brød/frugt

Kl. 9.30 laver vi forskellige aktiviteter

Kl. 11  spiser vi frokost og derefter er der sovetid for børnene.

ca. kl. 14 spiser vi frugt og brød derefter leges der enten ude eller inde.


Dagligdagen i Stubbæk Børnehave

Når I kommer om morgenen, vil vi gerne hjælpe jeres barn med at sige farvel – feks. ved at vinke fra et vindue.
I takt med at barnet bliver ældre, er det en vigtig del af selvstændighedsudviklingen at lære at sige farvel alene til mor og far om morgenen.

I hverdagen vil der ud over den frie leg være kreative aktivitetstilbud til børnene. Her er det op til det enkelte barn, om det vil deltage eller ej. Dog er det vigtigt for deres udvikling, at vi stiller alderssvarende krav til deltagelse i forskellige aktiviteter.

Vi vil gerne fortælle jer forældre om jeres børns hverdag. Dette foregår gennem små samtaler med jer, når I kommer og afleverer og henter jeres barn. 

Vi laver en månedsplan hver måned. Af denne plan fremgår det, hvilke dage vi har planlagt ting så som ude/turdage – diverse kreative aktiviteter – udflugter – maddage – emneuger osv.

Følg selv med i månedsplanen, når der sker nogle planlagte ting.
Er der planlagt aktiviteter, som foregår ud af huset, er det vigtigt, at barnet er der til tiden. 

Ud over de planlagte aktiviteter foregår der følgende i vores hverdag:
• Leg
• Forskellige aktiviteter ude og inde i større eller mindre grupper : Motion – sang/dans – højtlæsning – kreative ting (male – klippe – klistre….)
• ” Rundkreds ” (primært i vinterhalvåret ) I ” rundkreds ” synger, læser, snakker, lytter og leger vi – hele stuen sammen. Vi taler også om emner som : dag/måned/år – årets gang – familierelationer – alder – adresse osv.
• Diverse praktiske gøremål – feks. borddækning til frokost og frugt (børnene skiftes) – og oprydning ude og inde (alle hjælper)
• Uplanlagte gåture.
i spiser frokost kl. ca. 11 – og frugt kl. 14.
Den mad, som børnene levner af madpakken, bliver lagt tilbage i madkassen, så I kan se, hvor meget jeres barn har spist.
Vi spiser – i små grupper – og vi spiser stille og roligt. Vi prøver på at gøre måltidet så hyggeligt som muligt – og samtidig at lære børnene bordskik.

Børnene må så vidt muligt selv bestemme, om de vil være ude eller inde – dog går vi alle ud på legepladsen og leger, efter vi har spist frokost.
Der må være 6 børn ude på legepladsen uden personale, men under opsyn. Hvis dit barn vil ud og lege, når I kommer, så kontakt personalet.

Stubbæk Børnehus er et åbent hus på den måde, at børnene selv bestemmer, hvem de vil lege med og hvor de vil lege – uanset hvilken stue de går på.
Dørene ind til stuerne er kun lukkede på meget få tidspunkter.
Stuerne er aldersopdelt.

Hver stue har en fast ugentlig ude/turdag:

Vi tager ofte madpakker med på tur – og så er ”turmadpakker” praktiske for os.
”Turmadpakker” er madpakker i plasticpose med navn på.
”Turmadpakker” skal indeholde så lidt ” snask ” som muligt – dsv. ikke makrelsalat, mayonnaise o.lign. – og heller ikke indeholde for mange små lækkerier, som er svære at holde styr på. når man sidder og spiser i en grøftekant. 

Vi  har en månedlig maddag.

 Da laver vi mad i børnehaven – enten varm mad eller ” smør – selv – frokost ”.
Vi laver sommetider vores mad fra bunden. Vi kærner feks. smør – bager rugbrød osv.

Vi laver også en del bålmad på vores bålsteder.
Børnene er med til at bestemme menuen til vores maddage.
På maddage skal børnene kun have frugt med i børnehave.

Vi arbejder med fri for mobberi:
Vi bruger Mary fondens materiale.


I børnehaven har vi forskellige traditioner omkring jul – fastelavn – bedsteforældredag – sommerfest – affaldsindsamlingsdag.

Vi prioriterer sundhed og motion og udelivet meget højt.
Vi er ude – både på børnehavens legeplads og på ture – i al slags vejr.
Vi bruger vores legeplads som et ekstra rum. Det giver børnene ekstra plads og råderum – og derved undgås mange konflikter. Samtidig udfordres og styrkes børnenes fantasi, motorik og sanser.

I børnehaven har vi nogle enkelte regler for at alle kan være i huset. Børnene skal lære, at de skal tage hensyn til hinanden. De skal samtidig lære at rydde op efter sig og passe på vores ting i institutionen. 


Stubbæk Børnehus, Stubbæk Skolegade 8, 6200 Aabenraa, tlf. 73768736, E-mail: gvu(at)aabenraa.dk