Praktiske info
Aflevering - afhentning
Når barnet bliver afleveret eller hentet, skal I kontakte en af de ansatte i børnehaven.
Er det en anden end sædvanligt, der henter barnet - skal der gives besked.

Anbefalingsværdigt udstyr til børns påklædning
Regntøj  :stort nok – vandtæt
Skisæt  :beavernylon – vandtæt
Hat  :elefanthue
Handsker  :ikke strikkede handsker - passende størrelse - vandtætte – mindst 2 par. Helst ingen fingerhandsker.
Vinterstøvler    :forede vandtætte gummi termostøvler

Bedsteforældredag
En gang årligt inviteres børnenes bedsteforældre til hyggedag i børnehuset fra kl. ca. 9.30 - 12.30. Der bliver i den anledning planlagt forskellige aktiviteter. Hvis børnenes bedsteforældre ikke kan deltage, er mostre, tanter, onkler eller en nabo selvfølgelig meget velkomne. Det er en dejlig dag, hvor både børn og bedsteforældre nyder at være sammen. Vi mener, det er vigtigt, at de mennesker som børnene har et nært forhold til, også kender børnehaven.

Børn med anden religion eller etnisk baggrund
Vi ønsker at tage hensyn til børn, som har en anden religion eller etnisk baggrund. Vi fastholder dog vore traditioner omkring højtider – fødselsdage og lign. Her må familien selv vælge til og fra, hvis det er nødvendigt.

Børnenes garderobe
Garderoben skal ryddes op hver dag – dette skal I som forældre gøre hver dag, for at rengøringen kan komme til at gøre rent. Hver fredag skal den tømmes helt.
Cykelhjelm på legepladsen
Cykelhjelm må under ingen omstændigheder anvendes under leg på legeplads, da barnet kan blive kvalt, hvis remmen sætter sig fast eller kommer i klemme (sundhedsstyrelsen)

Falck og skadestuen
Børnehuset har et Falck abonnement. Hvis et barn kommer til skade, og vi er i tvivl, om skadens omfang, ønsker vi en lægelig vurdering. Vi tager derfor hellere en gang for meget på skadestuen end en gang for lidt. Vi underretter straks forældrene og aftaler nærmere vedr. transport til skadestuen.

Fastelavn
Til fastelavn er børnene klædt ud. Vi slår katten af tønden stuevis og leger forskellige lege og spiser fastelavnsboller. Forældre er velkomne, men vi har desværre ikke plads til bedsteforældre denne dag.

Ferie/fridage
Dit barn har lange ”arbejdsdage” i børnehuset – og har derfor også brug for det pusterum som ferie, – fridage og omsorgsdage giver. Derfor forventer vi, at I holder ferie sammen med jeres barn.
For at vi som personale kan planlægge vores personale ressourcer, vil vi op til ferierne bede forældrene om at udfylde ophængte sedler vedr. pasning.

Forældremyndighed
I flg. Loven om forældremyndighed, har den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, ret til at indhente oplysninger om barnet i institutionen. I bedes give besked, såfremt der sker ændringer i, hvem der har forældremyndigheden.

Forældresamarbejdet
Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde mellem forældre og personale. Det er vigtigt, at vi er åbne over for hinandens holdninger, og vi bestræber os på at orientere hinanden om alle de forhold, der kan være af betydning for barnet. Vi vil skabe mulighed for samvær, forældre, børn og personale imellem. For at opfylde dette har vi planlagt forskellige aktiviteter.
Når I kommer om morgenen og I har brug for hjælp til at vinke med jeres barn vil vi meget gerne gøre dette, men find en voksen der ikke er optaget af andre børn.

Forældresamtaler
Hvert år i oktober/ november tilbyder vi en snak omkring jeres barns trivsel, herunder også skole parathed.
Når et barn er startet i børnehaven tilbydes der en snak  i løbet af det første halve år. Vi vil i denne samtale komme ind på, hvordan opstarten har været, hvordan jeres barn trives i børnehuset og hvis der er lavet en sprogvurdering og om denne.
Hvis I derudover har brug for en samtale, så kontakt en pædagog fra barnets stue.

Friplads 
Der kan søges om økonomisk friplads. Skemaer dertil fås i børnehaven.

Fødselsdag
Dit barn kan holde fødselsdag i børnehuset eller hjemme for stuens børn. Barnet får altid en lille gave af børnehaven.
Når barnet holder fødselsdag i børnehuset, kan der medbringes kage eller is. Ingen slikposer heller ikke når I holder fødselsdagene hjemme.
Hvis du vælger at give et måltid mad er her et par forslag:
• boller/rugbrød med pålæg
• sammenkogt ret
• pizzaer
• pita brød
• frikadeller
• pandekager
• sandwich
• og mange flere ting

Vedr. invitationer: hvis man ønsker at invitere børn hjem til fødselsdag, og invitationen ikke gælder hele børnegruppen, skal der ikke uddeles fødselsdagskort i børnehuset. 

Fælles aftensmad
Vi spiser aftensmad stuevis sammen med børn og forældre 1 gang årligt.
Formålet er at give forældrene mulighed for - på en uforpligtende måde- at være sammen med resten af stuens forældre.
Det er meningen, at et antal forældre melder sig til at stå for indkøb og madlavning. Personalet fra stuen står til rådighed som hjælpere.
Hver tilmeldt familie betaler et beløb. Det samlede beløb udleveres til madlavningsholdet, som bestemmer menuen og køber ind.
Et evt. overskud går videre til næste fælles spisning.

Gallafest
Vi holder en gallafest for de kommende skolebørn, i foråret før skole start. Vi klæder os fint på og får noget lækkert at spise. Fester og sover i børnehaven.

Glemte ting
Vi har altid mange glemte ting liggende. Vi vil opfordre jer til at I jævnligt kigger tingene igennem. De ting, der ikke bliver taget med hjem, samler vi og sender til genbrug med jævne mellemrum.

Hjemmeside
Børnehusets har en hjemmeside www.stubbaekbornehave.dk .

Julehygge
Hvert år til jul laver vi et julearrangement for børn og forældre.

Kirkebesøg
Vi har tradition for at gå i kirke til jul. Tidspunktet fastlægges af præsten.

Koloni 
Vi tager på koloni til Spejderlejren Frederikshøj ved Løjt Feriecenter hvert år i 3 dage, med de ældste børn i børnehaven. Dette giver nogle dejlige oplevelser med masser af samvær.

Kugler - snore i tøjet
Med baggrund i dødsulykker opfordres I kraftigt til at fjerne kugler - knuder - snore fra børnenes tøj. Brug velcrobånd. I børnehaven bruges der ikke halstørklæder - brug elefanthuer.

Lukkedage
Vi holder lukket d. 24 og 31 december.

Mobberi
Vi bruger materialet fra Mary fonden

Måltider
Vi spiser frokost kl. 11 – og ”frugt” kl. 14. Børnene skal medbringe en sund og nærende madpakke til frokost – og ligeledes et sundt og nærende ”frugtmåltid”: feks. frugt – grøntsager – grovbrød/ boller.
Vi får økologisk mælk til frokost og vand til frugtmåltidet. Medbragte drikkevarer frabedes.
Vi holder maddag ca.1 gang pr. måned. 
Vuggestuen har forældre betalt mad til 160 kr pr måned. Sunde og glade børn.

Opslagstavler
Diverse tiltag og hvad der rører sig i børnehuset sættes op på opslagstavlen. Endvidere er der nyt fra kommunen. I kan som forældre ligeledes bruge opslagstavlen. På stuens opslagstavler kan man følge med i, hvad der sker på stuerne. Vi bruger også tabulex.

Påske
Vi holder påskefrokost og får besøg af påskeharen.

Sangbøger
Hvert barn har en sangbog på stuen. Sangbogen må  gerne lånes med hjem.

 Skiftetøj
Børnene skal medbringe skiftetøj, overtøj efter årstiden samt regntøj og gummistøvler. Husk navn i tøjet og fodtøjet.
I vinterhalvåret skal indesko (pusser, sandaler el. lign.) medbringes.

Sommer i by
Først i maj går vi ”sommer i byen”. Vi går sammen med skolen og dagplejen, igennem Stubbæk med bøgegrene Herefter går vi hen i børnehusene og får saft og kage.
 
Sommerfest
Bestyrelsen arrangerer hvert år en fest for børn, forældre, søskende og personale. Formålet med festen er at hygge sig.
Personalet deltager som gæster.

Sprogvurdering
Alle børn bliver sprogvurderet når de starter i børnehaven, skal gøres inden barnet fylder 3,4 år og inden skolestart.

Sygdom
Børn med feber og smitsomme sygdomme modtages ikke i børnehuset. Når børnene er syge eller holder fri, skal I meddele Børnehuset dette. Ved kroniske sygdomme  kan personalet – efter aftale – sørge for, at børnene får nødvendig medicin i børnehuset, feks. astma medicin. Ellers henstiller vi til, at medicin gives til børnene derhjemme under forældrenes ansvar.

Søskenderabat
Der gives søskenderabat i form af nedsættelse af forældrebetalingen med 50% i den billigste institution. 

Tavshedspligt
Bestyrelsen og personalet i børnehuset har tavshedspligt.

Udmeldelse
Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i måneden. Dette gøres elektronisk

Udvidet åbningstid
Der kan søges om udvidet åbningstid om morgenen mod betaling. Kontakt personalet.Stubbæk Børnehus, Stubbæk Skolegade 8, 6200 Aabenraa, tlf. 73768736, E-mail: gvu(at)aabenraa.dk